Påskpimpel på söndag 1 april

Sista chansen för pimpeltävling den här säsongen? Jonas Hellström, Christer Hagström och Daniel Danieluk inbjuder till pimpeltävling på sjön Hallången 6 km efter Hycklinge mot Gamleby. Tävlingstid 1000-1400, samling kl. 0900. Startavgift 100 kr. Samåkning! Det finns begränsad parkeringsplats.

Resultat Åsunden 2018-03-24

Oj så mycket folk det kom på vår spontana tävling, hela 97 st. startande. Liter tråkigt att fisket var extremt svårt för att vara Åsunden. Stora ytor var helt fisktomma och på de ställen där det fanns lite fisk så var det svårt att lura dem att hugga. När det är så här sent på säsongen så tror man ju också att det ska gå att fiska grunt, men gick inte alls. de som fiske på djupet i farleden hitta en del större fisk som blev utslagsgivande.
Resultatlista

Tävling på Åsunden

På lördag den 24/3 blir det en inofficiell tävling på Åsunden, start vid Kårtorp.

Tävlingstid 10.00-14.00, gångtid 30 min före, 45 min efter. Startavgift 100 kr, tag gärna med jämna pengar.

3 klasser, herrar, veteraner och en damklass. Om det kommer någon junior så kör vi även en juniorklass. För närvarande är det närmast blankis på Åsunden, så halkskydd rekommenderas. Området närmast Ulvesund är borttaget, i övrigt är isen överlag bra

 Välkomna!