Nya regler på Åsunden

Nya regler på Ämmern

Påskgös

2014-04-18

Marcus och jag var ute på ett lite kyligt och regnigt göspass på långfredagen, gösarna skyggade oftast för jiggarna men ett par gånger lyckades vi lura dem att hugga. Förleksfisket har varit väldigt bra i år och gösarna är härligt välgöddda tidigt på våren. Om ett par veckor sätter leken igång och då får de vara i fred. När leken är överstökad ett par veckor in i juni kommer den tid när de är som lättast att fånga, men för min del föredrar jag fisket tidigt på våren och chansen att fånga en riktigt välmatat göshona. // Per Karlsson

Marcus med en välmatad gös på 5,3 kg

Ofta ser det ut så här, sen dyker gösen utan att hugga.

Per fick en på 6,7 kg

Glad Påsk och på återseende

Nytt datum (igen) för Gäddrycket

2014-04-06

Efter lite diskussion i styrelsen beslutades att ändra datum för Gäddrycket igen. Detta för att inte krocka vare sig med Pike Open i Västervik eller Malexanders Gäddtävling på Sommen.

Nytt datum blir Söndag den 1/6.