16/2 Åsunden, Mjölkvik
23/2  KM pimpel
8/6 Gäddrycket
12/10 Båtpimpel
26/10 Höstrycket